Резултатите на Carrefour за тримесечието надминаха оценките на анализаторите