Соларната сделка Tesla/Panasonic открива пътя към умната къща