Повечето потребители в Европа имат желание да използват биометрични данни при плащания