Подобряването на пазара на компютри насърчи резултатите на Intel