OMV: "Северен поток" 2 може да спре само по политически причини