Вицепрезидентът автор на поп песен, оглавила класации