Новият софтуер за разпознаване на речта на Microsoft е прецизен колкото хората