Теглят пари от банковата ви карта докато пътувате в автобус