Проф. Гражина Шват-Гълъбова става "Доктор хонорис кауза" на СУ