Освен България резерви към СЕТА имат Румъния и Белгия