Карате клуб “Академик” спечели търг за ползване на спортна зала