Чуждите инвестиции в България намаляват с 33% към август на годишна база