3,2 млн. лева за гориво на кметските коли в Пловдив