Половината от младите българи живеят в недобри жилищни условия