Политически психолог: Политиците наистина си вярват, че са във война