Радиацията ще направи компютрите 1000 пъти по-бързи