Болести от нерви – ето какво може да те сполети, ако се ядосваш твърде често