За сега, Apple прекратяват плановете си за собствен самоуправляващ се автонобил