Пакистан – вече в страната работят три енергоблока с китайски реактори