Русия е фаворит експлоатацията на реакторите на бързи неутрони с над 35 годишен опит