Ленинградска АЕЦ-2 – започнаха изпитанията на презарядната машина на първи енергоблок