Това са героите, които спасиха от смърт свой съученик!