10 000 бежанци в Гърция са готови да бъдат преместени