Със 129 млн. евро ще се развиват пограничните райони на България и Гърция