НОИ утвърди бюджета си за 2017: Осигурителната вноска за пенсия скача с 1%