Въвеждат се промени на организацията на движението в столицата