Държавата окончателно разделя пациентите на спешни и не толкова спешни