Сделките с бизнес имоти надхвърлиха 200 млн. евро за деветмесечието