Български фирми и банки ще обсъждат нов стандарт за идентификация при плащанията