Очертава се сериозен дисбаланс на пазара на индустриални и логистични площи