МОК може да премести някои от състезанията на следващата Олимпиада от Япония в Южна Корея