ЖП превозвач ще превъзпитава португалците и ще променя хранителните им навици