Важно за всички българи! Окончателно разделиха пациентите на спешни и не толкова