Връчват договорите за субсидия по Програма ИНТЕРРЕГ – ИПП Програмата България – Македония 2014-2020