Ще прерасне ли политическата криза в Испания в икономическа, коментар на Момчил Инджов