Люси Дяковсак ще се опита да познае “Пееш или лъжеш“