Благотворителни организации не успяха да забавят затварянето на "Джунглата" в Кале