С какви средства ще се плати Дипломатическият клуб, питат депутати