„Полисан“ не оказвал влияние на качеството на въздуха