Продажбите на чужда валута от централната банка в Китай растат до 8-месечен връх