Чужденците се гаврят с българските закони! Инспекцията по труда удари гръцка фирма в Петричко, използваща работници без инструктаж за работа с опасни машини