Здравната каса ще може едностранно да прекратява договори по отделни клинични пътеки