Четири чуждестранни и 30 български галерии вземат участие в Третия "Салон на галериите" в НДК