62 млн. лева по схемите за преходна национална помощ