България е без грешки при изпълнението на проекти от политиката по сближаване на ЕС