Сравняват подписите на гласували в Тракиец, съдът решава за клетвата на Бойчев