Безплатни лекции въвеждат в съвременното изкуство от 30 октомври в СГХГ