Стопанска академия бе домакин на престижен национален форум с международно участие