Законът на Нютон за гравитацията може да прогнозира международната търговия