Допълнителна помощ за даровити и деца в нужда дискутираха в Хасково